ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Giấy phép xây dựng tạmgiấy phép xây dựng được cấp nhằm xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ. Giấy phép này chỉ sử dụng trong thời hạn nhất định theo hạn quy hoạch xây dựng khi chưa có quyết định thu hồi đất của Nhà nước.
Giấy phép xây dựng tạm, Cấp giấy phép xây dựng tạm, Giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng, Giấy phép
Giấy phép xây dựng tạm.


Điều kiện cấp
giấy phép xây dựng tạm

Giấp phép xây dựng tạm được cấp cho đất nằm trong khu vực quy hoạch, có quyết định thu hồi, tuy nhiên chưa xác định được thời gian thu hồi đất. Mặt khác người đứng tên trên mảnh đất ấy lại đang có nhu cầu cho thuê hay có kế hoạch kinh doanh khác thì có thể làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm.
Công trình để được cấp giấy phép xây dựng tạm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Nằm trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết nhưng vẫn chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước.
- Mục đích xây dựng và sử dụng đất không trái với mục đích đầu tư quy hoạch.
- Mục đích xây dựng và sử dụng đất đảm bảo an toàn cho công trình cũng như các công trình lân cận. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về: vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, giao thông, thuỷ lợi, đê điều, các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử…
- Có hồ sơ xin giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng đầy đủ, không sai sót.
- Có quy mô và thời gian sử dụng phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Có hợp đồng cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn ghi trong giấy phép xây dựng tạm và không yêu cầu bồi thường với những phần công trình phát sinh. Trong trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.
Lưu ý, giấy phép xây dựng tạm không cấp theo giai đoạn và không cấp cho dự án mà chỉ cấp cho những công trình, nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp cần điều chỉnh giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm, Cấp giấy phép xây dựng tạm, Giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng, Giấy phép
Trường hợp cần điều chỉnh giấy phép xây dựng tạm
Trong quá trình xây dựng, có nhiều trường hợp nảy sinh sự thay đổi kết cấu và kiến trúc công trình. Tùy vào mức độ chênh lệch giữa bản vẽ thiết kế và công trình đã hoàn tất trên thực tế mà chủ đầu tư phải điều chỉnh giấy phép cho phù hợp, tránh những rắc rối không đáng có về sau.
Sau đây là những trường hợp chủ đầu tư cần xin điều chỉnh giấy phép xây dựng:
-  Làm thay đổi toàn bộ hình thức và kết cấu mặt ngoài của công trình.
- Làm thay đổi vị trí, diện tích, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và công năng sử dụng của công trình cũng như các vấn đề về môi trường, giao thông, cháy nổ.

Gia hạn giấy phép xây dựng tạm

Vì phát sinh 1 số lý do khiến chủ đầu tư chưa thể tiến hành khởi công xây dựng mặc dù đã có giấy phép xây dựng trong tay. Nếu xảy ra trường hợp này, chủ đầu tư phải lưu ý vấn đề sau:
Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn trong 30 ngày, nếu chủ đầu chưa thể tiến hành khởi công xây dựng công trình thì phải đến tại nơi xin giấy phép xây dựng để đề nghị gia hạn giấy phép. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần và mỗi lần không quá 6 tháng. Nếu hết 2 lần gia hạn giấy phép mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng thì phải nộp lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
Ngoài ra, đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm và thời hạn tồn tại của công trình đã hết nhưng Nhà nước chưa tiến hành quy hoạch thì chủ đầu tư có thể làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép gia hạn giấy phép xây dựng tạm lần 2 cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

0 nhận xét: